จากไปอย่างสงบ : ออย แสงศิลป์【OFFICIAL MV】

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on: Wednesday, May 12, 2021
  • เพลง จากไปอยางสงบ ศลปน : ออย แสงศลป คำรอง/ทำนอง : อาทตย ศรสข เรยบเรยง : เธค คอนสาร Producer : เธค คอนสาร Video : กฤษณะ ...

Comments